Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on elokuu, 2017.

Taideprosessit työelämän kehittämisen kontekstissa edellyttävät uusia käsitteitä

Kuva
Taustaa Esa Kytösaho ja Tarja Toikka prosessikirjoittivat tämän blogin yhdessä heinäkuussa 2017. He ovat taiteilijoina mukana Prostt ry:n organisoimassa "Taiteilija-konsultti"-työparimallin mentorointiohjelmassa. Esa Kytösaho on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja teatteriopettaja (MA). Hän on teatterikentällä työskentelyn lisäksi soveltanut osaamistaan sekä taiteiden välisessä työssä että nuoriso- ja sosiaalityössä yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tarja Toikka TaM, on design-tutkija, opettaja ja kuvataiteilija. Hän soveltaa taideperustaisia menetelmiä liike-elämässä ja koulutusorganisaatioissa monialaisten tiimien kyvykkyyden kehittämisessä ja tekee siinä yhteistyötä liike-elämän edustajien ja eri alojen opettajien ja tutkijoitten kanssa. Esa tasapainoilee jumppapallon päällä havainnollistaakseen kokemuksen eri vaiheita Taiteilija-konsultti-työparimallin mentorointiohjelman työpajassa kesäkuussa 2017. Taiteellinen interventio työelämän kehittämisessä o