Tekstit

Taideprosessit työelämän kehittämisen kontekstissa edellyttävät uusia käsitteitä

Kuva
Taustaa Esa Kytösaho ja Tarja Toikka prosessikirjoittivat tämän blogin yhdessä heinäkuussa 2017. He ovat taiteilijoina mukana Prostt ry:n organisoimassa "Taiteilija-konsultti"-työparimallin mentorointiohjelmassa. Esa Kytösaho on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja teatteriopettaja (MA). Hän on teatterikentällä työskentelyn lisäksi soveltanut osaamistaan sekä taiteiden välisessä työssä että nuoriso- ja sosiaalityössä yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tarja Toikka TaM, on design-tutkija, opettaja ja kuvataiteilija. Hän soveltaa taideperustaisia menetelmiä liike-elämässä ja koulutusorganisaatioissa monialaisten tiimien kyvykkyyden kehittämisessä ja tekee siinä yhteistyötä liike-elämän edustajien ja eri alojen opettajien ja tutkijoitten kanssa. Esa tasapainoilee jumppapallon päällä havainnollistaakseen kokemuksen eri vaiheita Taiteilija-konsultti-työparimallin mentorointiohjelman työpajassa kesäkuussa 2017. Taiteellinen interventio työelämän kehittämisessä o

Taideperustaiset työtavat ja työn omistajuus

Kuva
Olen nuoruudessa kouluttautunut graafikoksi, minulla on pitkä liike-elämäkokemus ja aikuiselämäni pituinen kuvataiteeseen paneutuminen. Käyn parhaillaan (tammikuu-lokakuu 2017) Prostt:n organisoimaa Taiteilija-konsultti-työparimallin valmennusta ja siksi minua innostaa taiteen ja työelämän rajapinnan pohtiminen taideammattilaisten osaamisen soveltamisena. Olen myös ammatillinen opettaja ja siksi puhun oppimisesta. Taideperustaisissa menetelmissä on suositeltavaa käyttää rikasta kokoelmaa erilaisia materiaaleja, koska värit, muodot ja materiaalien kosketuksen tuntu herättävät assosiaatioita. Tekeminen on motivoivaa "kivoista materiaaleista", ja iloiset värit ja kuviot tuovat mukaan sopivasti leikkisyyttä. Moni liike-elämän toimija vierastaa sitä, että työskentely voi näyttää "askartelulta" ja tuntua siksi"lapselliselta". Mutta on paljon tutkimustietoa siitä, että leikinomaisuus, huumori ja suvaitsevaisuus lisäävät luovuutta. On si

Taideperustainen työpaja ja motivaatio

Kuva
Kirjoittaja on Taiteilija -konsultti-työparimallin valmennusohjelmassa, TaM, design-tutkija, ammatillinen opettaja ja kuvataiteilija. Tässä blogissa tarkastellaan viivamaalausta taiteellisen intervention esimerkkinä . Aistit ja liike ovat keskiössä. Erilaiset maalaus-ja pohjamateriaalit tukevat osallistujien luovuutta. Soveltavan taidetyöskentelyn esimerkki ja motiivi Työtehtävät ovat monella ihmisellä pirstaloituneet. Työntekijä tietää osallistuvansa suur een kokonaisuuteen , mutta ei välttämättä näe konkreettisia tuloksia. Tähän tekemisen hajautumisen aiheuttamaan turhautumiseen ja motivaatiota nakertavaan tilanteeseen voi sopia taiteellinen interventio tai tuttaval li semmin soveltava taide. Vaatimatonkin tavoitteellisesti tehty tuotos , artefakti , on konkreettinen. Sitä voidaan tarkastella yhdessä ja sen avulla voidaan sanallistaa ei- materiaalisia asioita. Osallistujat löytä vät taiteellisesta interventiosta vastaavuuksia omaan työhönsä : tunnetta, intuitiota, keholli